INDAS GROUP

Bambi: Replacement of Siemens S5 control system with Siemens S7-300 / 400 control system

Challenges / Problems

 • The need of client to increase productivity, improve product quality and reduce production costs and maintenance
 • Increasing the maintenance budget from year to year
 • Too much time spent on corrective maintenance
 • Increasing the number and timing of unplanned downtimes
 • Finding more and more expensive spare parts and quality technical support

Solution

 • projektovanje na bazi usaglašenih korisničkih zahteva
 • zamena postojećeg upravljačkog sistema Siemens S5 sa upravljačkim sistemom Siemens S7-400
 • izrada novog aplikativnog softvera za upravljački sistem S7-400, a sve prema tehnološkim zahtevima za vođenjem proizvodnje
 • zamena svih 8 postojećih operatorskih panela Ebelt BT12 i BT 1000 sa Siemens panelima TP177A i MP377 , kao i izrada novog aplikativnog softvera za vizuelizaciju proizvodnje na osnovu korisničkih zahteva
 • izrada novih upravljačkih ormana sa kompletnom zamenom postojeće opreme automatike
 • zamena svih postojećih drajvova na liniji
 • demontaža postojećih signalnih, energetskih i komunikacionih kablova
 • montaža novih signalnih, energetskih i komunikacionih kablova, sa povezivanjem na upravljačke
  ormane i opremu u polju

Benefiti

 • osavremenjavanje rada proizvodne linije
 • veću pouzdanost u radu linije
 • manji broj neplaniranih zastoja a samim tim i povećanje produktivnosti
 • izvesnije planiranje preventivnog i korektivnog održavanja
 • brz odziv tehničke podrške na eventualne probleme u radu
 • mogućnost nabavke rezervnih delova u narednom periodu eksploatacije linije