INDAS GROUP
Hrana i piće
Vodosnabdevanje
Otpadne vode
Nafta i Gas
Ostalo

Industrija hrane i pića

Modernizovanje i optimizovanje proizvodnih procesa

prehrambena-industrija-automatizacijaOd prerade osnovnih sastojaka i sirovina do pakovanja gotovih proizvoda, industrija hrane i pića zahteva pouzdanu, preciznu i fleksibilnu automatizaciju i kontrolu proizvodnog procesa u svim njegovim fazama. Očekuje se od proizvođača hrane i pića da isporuče iste visokokvalitetne proizvode za različite veličine serija i tipove proizvoda. U isto vreme zalihe je potrebno održavati na što nižem nivou. Zahtevi za uštedama energije i stalna briga i pažnja za očuvanje životne sredine su u neprekidnom fokusu menadžmenta industrijskih pogona. Takva očekivanja zahtevaju napredna rešenja za automatizaciju.

Indas ima dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga automatizacije u proizvodnji hrane i pića. Proizvođačima hrane i pića pružamo usluge izrade upravljačkih sistema dizajniranih da optimizuju proizvodne procese, povećaju produktivnost i poboljšaju kvalitet proizvodnje, uz ostvarivanje ušteda u sirovinama i energentima.

Naše iskustvo u procesu proizvodnje hrane i pića uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Automatizacija pojedinih mašina, delova pogona i proizvodnih linija (autoklavi, sušare, linije za proizvodnju, linije za punjenje, pumpne i kompresorske stanice, rashlad, sistemi za zagrevanje…)
 • Retrofit upravljačkih sistema pogona sa opremom kojoj je istekao eksploatacioni vek
 • Automatizacija procesnih postrojenja
 • Nadzor i upravljanje potrošnjom energije
 • Optimizacija transportnih linija u cilju uštede energije i povećanja efikasnosti
 • Nadzor efikasnosti proizvodnih linija, analiza zastoja linija i izveštavanje
 • Implementacija modernih i naprednih sigurnosnih sistema mašina i pogona
 • Sistemi za zagrevanja sanitarne vode
 • Sistemi za izračunavanje gubitaka materijala u proizvodnji
 • Analiza pouzdanosti postojećih upravljačkih sistema i njihova modernizacija

Vodosnabdevanje

Višegodišnje iskustvo u oblasti automatizacije procesa u vodosnabdevanju

Instalacija sistema automatskog urpavljanja radom pumpnih stanice za punjenje rezervoara

Vek u kome živimo odlikovaće se nastojanjima da se uštedi energija i da se proizvede dovoljno vode za piće. Samo racionalnim trošenjem zaliha i racionalnijom preradom, distribucijom i potrošnjom vode, obezbedićemo da vode bude dovoljno za sve.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u oblasti automatizacije procesa u vodosnabdevanju INDAS je u mogućnosti da brzo sagleda zahteve korisnika i obezbedi optimalna rešenja postavljenih problema u ovoj oblasti. INDAS je izveo različite sisteme po obimu (od ugradnje pojedinačne merno regulacione opreme do implementacije kompletnih sistema automatskog upravljanja) na gotovo svim delovima sistema i uz široku paletu usluga (od projektovanja, preko izvođenja do implementacije po sistemu “ključ u ruke”).

 • Automatizacija postrojenja za tretman vode i sistema za preradu vode
 • Sistemi automatskog upravljanja horizontalnih, drenažnih i vertikalnih, cevastih bunara
 • Sistemi automatskog upravljanja kompletnih izvorišta
 • Sistemi automatskog upravljanja otvorenih/zatvorenih peščanih/ugljenih filtera
 • Sistemi automatskog upravljanja pumpnih stanica sa rezervoarima
 • Sistemi merenja, telemetrije i SCADA za distributivne mreže – merne zone
 • Sistemi daljinskog nadzora i upravljanja objektima u distributivnoj mreži
 • Automatizacija sistema vodosnabdevanja za potrebe industrijskih postrojenja

Otpadne vode

Očuvanje životne sredine i prirodnih resursa

tretman otpadnih voda

Očuvanje životne sredine i prirodnih resursa, kao i ušteda energije su u prvom planu kada se razmatra tretman otpadnih voda. Merenje, upravljanje i regulacija i automatizacija procesa predstavljaju siguran put da se ostvare željeni efekti i pouzdan rad postrojenja. Zbog specifičnih uslova u kojima oprema mora da radi, pored tehničkih rešenja, značajan je i pravilan izbor opreme.

 U nastavku su date neke od aplikacija za koje INDAS ima znanja i mogućnosti da ponudi rešenja:

 • Automatizacija postrojenja za preradu otpadnih voda
 • Automatizacija rada kanalizacionih pumpnih stanica
 • Daljinsko upravljanje i nadzor nad objektima kanalizacionih sistema
 • Merenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima
 • Merenje protoka otpadnih voda u cevovodima
 • Upravljanje i regulacija pumpnih postrojenja
 • Merenje različitih parametara kvaliteta otpadnih vode

Nafta i gas

Višegodišnje iskustvo u najrazličitijim projektima u industriji nafte i gasa

Sektor proizvodnje i prerade nafte i gasa benefite automatizacije vidi u obezbeđivanju stabilne, ekonomične i bezbedne proizvodnje.

Specifičnost krajnjeg proizvoda ove industrije unosi često drugačije potrebe i imperative kompanija koje u toj oblasti rade, te samim tim i automatizaciona rešenja koja se implementiraju takođe vrlo često imaju svoje specifičnosti.

INDAS se kroz višegodišnje iskustvo u najrazličitijim projektima u industriji nafte i gasa upoznao sa tim specifičnostima i prema tome unapred prilagođava svoja rešenja potrebama svakog individualnog korisnika.

INDAS u svetu nafte i gasa ima iskustva, znanja i stručnost, i u mogućnosti je da ponudi svoje usluge u projektima tipa:

 • Automatizacija bušotina sa artificial-lift metodima pumpanja nafte i gasa
 • Sistemi telemetrije i daljinskog upravljanja bušotinama na naftnim poljima
 • Sistemi telemetrije i daljinskog upravljanja gasovodima i naftovodima
 • Automatizacija procesnih objekata u proizvodnji i preradi nafte i gasa (rafinerije)
 • Dizajn i implementacija softverskih rešenja za digitalizaciju proizvodnje (Digital Oilfield)

Ostalo

Povećanje produktivnosti, unifikacija kvaliteta, optimizacija resursa

Bez obzira na to o kojoj industrijskoj grani je reč, savremeno tržište pred proizvođače postavlja zadatke koji se ogledaju u povećanju produktivnosti, unifikaciji kvaliteta, optimizaciji resursa, smanjivanju broja i dužine zastoja, kao i uštedama energije i zaštiti čovekove okoline.

Upravo automatizacija proizvodnih pogona omogućava da se u proizvodnim procesima izvrše optimizacije na svim nivoima, te da kvalitet krajnjeg proizvoda što manje zavisi od subjektivnih procena čoveka. Merenje, regulacija i upravljanje su neophodni u svim garanama industrije i u svim delovima proizvodnih procesa.

Poštujući specifičnosti zahteva u pojedinim granama industrije (prehrambena industrija, Ex sredine …) sa jedne strane, INDAS ugrađuje standardizovana tehnička rešenja korišćenjem standardnih komponenata industrijske automatike ali u posebnim izvedbama za konkretne uslove rada.

Kao što je svaka industrijska grana specifična po zahtevima koji se postavljaju pred opremu i sisteme, tako je i svaka aplikacija merenja, upravljanja i regulacije specifična po primenjenom tehničkom rešenju, opremi i obimu.