INDAS GROUP
Konsalting
Projektovanje
Izvođenje
Aplikativni software
Mašinski radovi
Nadzor
Obuka korisnika
Servis i održavanje

Inženjering

Usluge iz oblasti automatizacije, merenja, upravljanja i regulacije u industriji

Da bi oprema radila efikasno, precizno i trajno, neophodno je da bude kvalitetno odabrana, ugrađena i puštena u rad. Pored toga, svaki sistem daje svoj maksimum ukoliko ga koriste obučeni korisnici i ukoliko se pravilno održava.

Upravo zbog toga, INDAS Automation se trudi da uz visokokvalitetnu opremu pruža usluge istovetnog kvaliteta, koje omogućavaju da sistemi automatskog upravljanja budu izgrađeni po meri korisnika, zahtevima konkretne aplikacije i okruženja.

Stručni tim INDAS Automation-a je kvalifikovan za pružanje širokog spektra usluga iz oblasti automatizacije, merenja, upravljanja i regulacije u industriji.

Kombinujući klijentovo znanje njegovog proizvodnog procesa i naše poznavanje instrumentacije i upravljanja, mi primenjujemo efikasna inženjerska rešenja obezbjeđujući da sistem izvodi željeni zadatak uz jednostavno rukovanje i održavanje.

Konsalting

Tim inženjera na raspolaganju korisnicima u svim fazama procesa automatizacije

INDAS-ov tim inženjera je na raspolaganju korisnicima u svim fazama automatizacije procesa: od konsultacija u toku planiranja uvođenja novih sistema, optimizacije tehnoloških postupaka, definisanja tehničkih rešenja za automatizaciju pojedinih delova i procesa u celini, izbora opreme najprikladnije za pojedine aplikacije, integraciju sa drugim sistemima, do realizacije sistema, pravilne ugradnje i puštanja u rad.

Konsalting obuhvata

 • analizu postojećeg stanja,definisanje strukture i funkcije sistema
 • izbor optimalnog tehničkog rešenja za konkretnu aplikaciju i konkretnog korisnika
 • izbor opreme i komponenata sistema upravljanja u skladu sa stvarnim potrebama i konkretnom namenom
 • izbor načina uklapanja novog sistema sa postojećim komponentama

INDAS pruža tehničku podršku korisnicima tokom implementacije sistema i nakon puštanja sistema u rad.

indas konsalting

Projektovanje

Iskustvo, usavršavanje, usaglašenost sa standardima

projektovanje

INDAS-ovo znanje, dugogodišnje iskustvo, stalno usavršavanje, tehnička opremljenost, moderni programski paketi, uz uvažavanje specifičnosti svakog klijenta, omogućavaju realizaciju kompleksnih projekata iz oblasti automatizacije u raznim granama industrije, uz razvoj tehničke dokumentacije u svim projektnim fazama po internacionalnim standardima.

Licencirani projektanti, savremene metode razvoja i projektovanja, originalni metodi i modeli, korišćenje savremene opreme i novih tehnologija garantuju visok nivo i kvalitet izrađenih projekata i njihovu aktuelnost u svetlu najnovijih tehničkih i tehnoloških dostignuća u svetu, kao i dugovečnost investicije.

Elektro sistemi

Projektovanje sistema automatskog upravljanja uz projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog napona obuhvata izbor elektro opreme, izbor primenjenih tehničkih rešenja, kao i projektovanje električnih veza svih elementa automatizacionog sistema (pogonskih, merno-regulacionih, nadzorno-upravljačkih, komunikacionih).

Mašinske instalacije

Projektovanje pneumatskih sistema, hidro mašinskih instalacija, instalacija termo procesnog sistema, kao i razvoj mehaničkih komponenti i uređaja po zahtevu klijenta ili za potrebe projekata.

Izvođenje

Izvođenje radova u oblasti automatizacije, merenja i regulacije u industriji

Izvođenje radova u oblasti automatizacije, merenja i regulacije u industriji je veoma važan korak u implementaciji sistema. Oprema daje maskimalne rezultate samo kada je ugrađena u skladu sa preporukama proizvođača, kada su za njenu ugradnju korišćeni kvalitetni materijali i pribori i kada je pravilno podešena i puštena u rad od strane kvalifikovanih i obučenih stručnjaka.

INDAS veliku pažnju poklanja upravo ovom segmentu aktivnosti, u kojem pruža svojim korisnicima široku paletu usluga od puštanja opreme u rad, ugradnje i povezivanja opreme kod korisnika, asembliranja i isporuke potpuno testiranih komandnih ormana sa elektro i/ili pneumatskom opremom, izgradnje delova ili celih sistema automatskog upravljanja bilo po postojećem projektu, bilo po principu “ključ u ruke”.

Izvođenje radova obuhvata proizvodnju i instalaciju mašinske, elektro i telekomunikacione opreme kao i aplikativnog softvera. Takođe pokriva i testiranje i puštanje opreme u rad i integraciju celih sistema. Konačno, uz svaki izvedeni segment, korisniku se predaje dokumentacija izvedenog stanja.

Mašinski radovi

Izrada hidromašinskih i pneumatskih instalacija, izrada komandnih ormana pneumatike, mašinska ugradnja senzora i druge opreme, proizvodnja mašinskih delova u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

Elektro radovi

Izrada niskonaponskih i upravljačkih instalacija, asembliranje komandnih ormana, ugradnja, povezivanje, programiranje, podešavanje i puštanje opreme u rad.

Telemetrija

Implementacija telekomunikacione mreže i sistema za prenos podataka korišćenjem raznih telekomunikacionih tehnologija (kablovske veze, radio veze, GSM, LAN, WLAN).

Aplikativni Softver

PLC, HMI, SCADA, DCS sistemi

Dugogodišnje iskustvo iz različitih oblasti industrije omogućava ubrzan razvoj novih aplikacija uz konstruktivne predloge za unapređenje pojedinih funkcija, podsistema i sistema u celini. Konstantno obučavanje i usavršavanje stručnog osoblja za upotrebu softverskih alata obezbeđuje izradu aplikacija u najsavremenijim alatima i po najnovijim standardima.

INDAS ulaže kontinuiran napor u razvoj svojih standardnih programskih modula, blokova, obrazaca i grafičkih prezentacija, u cilju sigurnijeg i bržeg postizanja svih funkcija sistema: nadzorno-upravljačkih, operativnih i sigurnosnih. Puštanje u rad sistema širom sveta predstavlja veoma važno iskustvo koje garantuje izvođenje radova u najkraćem mogućem roku i sa najvišim kvalitetom.

Iskustva stečena u različitim industrijskim granama, objedinjena na jednom mestu, korisniku obezbeđuju jednostavnu komunikaciju sa implementatorima, ali i sigurno i izvesno dostizanje optimalnih rezultata.

Komunikacija sa korisnikom tokom izrade aplikacija i puštanja sistema u rad, obezbeđuje prilagođenje aplikacije klijentu kao i pronalaženje rešenja za probleme koji se mogu javiti prilikom puštanja u rad i/ili eksploatacije sistema.

aplikativni-softver

Stručno osoblje poseduje sertifikate za rad sa PLC, HMI, SCADA i DCS sistemima:

 • Siemens (PCS7, WinCC OA, WinCC, TIA Portal, STEP7, Safety systems, Networking …)
 • Beckhoff (TwinCAT)
 • Zenon by COPA-DATA
 • Schneider Electric (SoMachine)

Razvoj aplikacija za sisteme nadzora i upravljanja nije ograničen samo na ove sisteme, budući da naši iskusni inženjeri imaju zananje i praksu u korišćenju i drugih razvojnih alata i opreme.

Mašinski radovi

Izvođenje radova projektovanja, izrade i rekonstrukcije postrojenja

daljinsko grejanje indas doo

U većini industrijskih postrojenja efikasnost i pouzdanost proizvodnje i kvalitet finalnog proizvoda direktno zavise od mašinskih instalacija i opreme. Prilikom planiranja izgradnje, nadogradnje ili rekonstrukcije nekog proizvodnog pogona u bilo kojoj industrijskog grani, pravilan izbor tehničkih rešenja, izbor i pravilna montaža opreme, kao i izvođenje instalacija su od primarnog značaja.

Svi materijali moraju da budu primereni za korišćenje u konkretnom procesu, sa konkretnim proizvodom i u konkretnim uslovima, a sve dimenzije, materijali, oprema i pribori u skladu sa standardima.

INDAS vrši projektovanje, rekonstrukciju i izradu postrojenja u sledećim oblastima:

 • Voda i otpadna voda
 • Sistemi za navodnjavanje
 • Prehrambena industrija
 • Industrija nafte i gasa
 • Ventilacioni sistemi
 • Rashladni sistemi
 • Zagrevanje i hlađenje toplotnim pumpama
 • CIP sistemi
 • Izgradnja i rekonstrukcija cevovoda
 • Pumpne stanice za različite medije i namene
 • Sistemi za kalibraciju i brzo baždarenje protokomera
 • Gasne stanice
 • Autoklavi
 • Cevovodni sistemi i oprema za distribuciju komprimovanog vazduha niskog i visokog pritiska
 • Pneumatski sistemi

Nadzor

Usluge nadzora nad izvođenjem radova

U slučajevima kada se sistem automatskog upravljanja realizuje istovremeno sa drugim radovima, racionalno je izvođenje delova sistema poveriti izvođačima tih radova. Veoma često korisnik ima želju da uposli sopstvene kapacitete na realizaciji delova sistema automatskog upravljanja, čime ostvaruje da se njegov personal paralelno obučava za korišćenje i održavanje nove opreme i sistema automatskog upravljanja.

Zajednički cilj svih strana uključenih u realizaciju projekta je da svi radovi budu izvedeni kvalitetno, stručno, u skladu sa projektnom dokumentacijom i u skladu sa standardima i preporukama proizvođača pojedinih komponenata sistema.

Da bi obezbedio ostvarivanje tog zajedničkog cilja, INDAS pruža uslugu nadzora nad izvođenjem ovakvih radova, istovremeno dajući tehničke savete i izveštavanje o kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova.

nadzor-sistema

Obuka korisnika

Obuka i usavršavanje kadrova korisnika je ključ za efikasnu eksploataciju sistema

Uspeh implementacije sistema automatskog upravljanja realizovanog po meri korisnika u velikoj meri zavisi od korisnikovog aktivnog učešća u svim fazama realizacije projekta.

INDAS se trudi da jednom započetu saradnju sa korisnicima nastavi na obostrano zadovoljstvo. Sigurnost i pouzdanost implementiranih rešenja u velikoj meri podiže dobra obučenost kadrova koji sistem koriste ili održavaju.

Obuka i usavršavanje kadrova korisnika se obavlja na nivou najsavremenijih znanja i dostignuća, a odnosi se na ispravno korišćenje i uvek moguću inovaciju isporučenih sistema automatskog upravljanja.

Za svu opremu koju isporučuje, INDAS obezbeđuje obuku u svim fazama realizacije projekta. Za projektante INDAS nudi obuku za primenu svih vrsta opreme iz programa isporuke, prenošenje sopstvenih i iskustava proizvođača i praktično rešavanje najčešćih problema.

Izvođačima INDAS nudi praktičnu obuku za primenu opreme iz programa isporuke u realizaciji sistema, instalaciji i puštanju u rad.

Korisnicima je na raspolaganju puna obuku za rad sa opremom i sistemima koje isporučuje INDAS, pre, tokom i nakon realizacije projekata. Obuka se organizuje u sopstvenoj specijalizovanoj učionici ali i na objektu korisnika.

Servis i održavanje

Preventivno i havarijsko servisiranje i održavanje

servis-odrzavanje

U industrijskim pogonima zastoji u proizvodnji za posledicu imaju smanjenje rentabilnosti pogona i povećanje troškova proizvodnje.

Zbog toga INDAS poklanja puno pažnje ovom segmentu rada i aktivnosti i pomaže svojim korisnicima da što brže lokalizuju uzrok kvara ili zastoja, kao i da sam kvar bude u što kraćem vremenu otklonjen.

Servisne intervencije vrše obučeni specijalisti, kojima višegodišnje iskustvo i tehnička opremljenost, kao i veliki lager rezervnih delova omogućavaju da brzo i efikasno otkriju uzrok problema i da u najkraćem vremenu otklone kvarove i zastoje u pogonu. Sve usluge se izvode u skladu sa standardima, propisima i u skladu sa preporukama proizvođača komponenata sistema.